Kontakta Min IT-Support

Har ni en fråga?

Vi hjälper er gärna

Ställ en fråga eller beskriv vad ni behöver hjälp med nedan så hör vi av oss snarast möjligt. Ni kan förvänta er ett svar inom 24 timmar men ofta svarar vi betydligt snabbare än så.
Skriv gärna vilken ort ni behöver hjälp på.

Boka tid med vår trevliga och kunniga IT-Tekniker

Här finns möjlighet att ladda upp en bild på problemet.

Genom att du bockar i rutan här bredvid får vi in ditt namn, emailadress, meddelande osv. Vi kommer att använda informationen för att kunna svara dig på bästa sätt. Min IT-Support kommer inte att dela information från formuläret med någon annan. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.

Skickar...

Integritetspolicy för Min IT-Support

För oss på Min IT-Support är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida eller betalning av en tjänst i hemmet, vid ansökning om Rutavdrag, blir medlem i vår kundklubb, kontaktar oss via vårt formulär på hemsidan eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss:

• Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
• Personnummer
• Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, etc.

Exempel på information vi samlar in om dig - När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

• Inhämtande av adressuppgifter - på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp (exempel på källor: Izettle, Creditsafe, UC (Upplysningscentralen), Wasa Kredit.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Finansiell information - godkända krediter via våra samarbetspartners (exempel på källor: Izettle, Creditsafe, UC (Upplysningscentralen), Wasa Kredit.
• Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida - exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.
• Geografisk information - exempelvis din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig eller besöka dig för att utföra en tjänst.

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Min IT-Support kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att:

• Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.
• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
• Administrera ditt medlemskap i kundklubben och ditt användarkonto.
• Kunna lämna tips, förmåner och erbjudanden till de som är med i Nyhetsbrevet.
• Marknadsföra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke antingen muntligt eller skriftligt kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

• Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden och tips på IT-lösningar
• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse.
• Bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar och affärsutvecklingsinitiativ.

Min IT-Support behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

• Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte).
• Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning).
• Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
• Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service).
• Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service).
• Försäkringserbjudande (ge en bra service).
• Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service).

Min IT-Support kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Kommunicera med dig

Min IT-Support kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du är medlem i Min IT-Supports kundklubb kan vi komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt din profil. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till: integritetsskydd@minitsupport.se

Observera om du begär en ändring kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Angående vårt formulär på hemsidan

När du fyller i information i formuläret på vår hemsida, för att ta kontakt med oss, så använder vi informationen för att kunna svara dig så bra som möjligt.

Du kommer inte automatiskt på t.ex ett nyhetsbrev. Det är först nä du är kund och givit ditt samtycke som det kan bli aktuellt.

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.
Leverantörer och underleverantörer till Min IT-Support:
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Min IT-Support komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal- och kreditbolag:
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av abonnemang samt vid ansökan om krediter.

Försäkringsgivare:
Om du i samband med ditt köp väljer att försäkra någon av dina produkter kommer dina personuppgifter samt produktinformation delas med försäkringsgivaren.

Myndigheter:
På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan Min IT-Support komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Delning av personuppgifter till tredje part:
Min IT-Support kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Min IT-Support kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Min IT-Support räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.
Min IT-Support för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Min IT-Support överför dessutom personuppgifter till Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen minitsupport.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Min IT-Support för slutligen över personuppgifter till leverantör inom EU/EES som tillhandahåller tjänst för digital signering av avtal och offerter.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Min IT-Supports rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Min IT-Support vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Min IT-Support säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Säkerhet

Min IT-Support strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.
Endast Min IT-Support eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Min IT-Support vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

• om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
• behandlingen är olaglig
• vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Min IT-Support.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

• om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för med dig
• om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
• om du har samtyckt till behandling

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Min IT-Support registrerat hos Bolagsverket som Ljud & Vision Teknik Öresund organisationsnummer 761231-xxxx och har sitt säte i Bara.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på integritetsskydd@minitsupport.se alternativt ringa Min IT-Support kundservice +46 (0)40-300085

Uppdateringar

Min IT-Support förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy

Varför välja Min IT-Support?

Stacks Image 12

DIN TRYGGHET

Vi garanterar att arbetet blir professionellt och säkert utfört. Skulle olyckan vara framme är vi fullt försäkrade.

Stacks Image 25

PRISVÄRT

Vi har satt ihop en prislista så att du som kund alltid får det bästa priset. För små enskilda ärenden rekommenderas fast pris.

Stacks Image 38

DIN TEKNIKER

Vi skiljer oss från de stora. Hos oss har du alltid samma kompetenta kontaktperson som hjälper dig hela vägen.

Toppbetyg på Google

 • account_circle
  Jättebra hjälp & fin service :) Enkla & tydliga förklaringar så man förstår när man även ska sitta själv med det efteråt. Det är inte lätt att hitta någon som man har förtroende för och känner trygghet med hemma men det gör jag verkligen med Henrik på Min IT-Support. Kan varmt rekommendera Min IT-Support :)
  Anna-Lena Lindberg
 • account_circle
  Henrik kunde snabbt lösa våra dataproblem (router, laptop och padda) på ett professionellt och dessutom sympatiskt sätt. Rekommenderas varmt.
  Gun Andersson - Lomma
 • account_circle
  Henrik hjälpte mig med min e-mail och backup. Han är trevlig att ha att göra med och nu fungerar allt som det ska igen. Rekommenderas!
  Irma Nörrenberg - Malmö
 • account_circle
  Vi kan inte önska en bättre hjälp än denna. Min It-Support såg även att vi hade en tjänst som vi inte använde vilket ledde till en besparing.
  Lena Jonsson - Staffanstorp
 • account_circle
  Kan verkligen rekommendera Min It Support,fackmässigt kunnande och trevligt bemötande.
  Gunnel Samuelsson - Kyrkheddinge